websikehealthcheck
websikehealthcheck

ÁSZF

KÖTBÉR MEGÁLLAPODÁS A WEBOLDAL TARTALMI ELEMEINEK, SZÖVEGEINEK ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSÁHOZ / FELHASZNÁLÁSÁHOZ

A jelen weboldal – peter-viktoria.hu és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének, Péter Viktóriának a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap azaz kétszáz-ezer forint havidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A Rain international termékeinek rendelésére vonatkozó szabályzat.
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) Péter Viktória egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által a Partner (továbbiakban: Partner) termékeit és szolgáltatásait bemutató és azok megrendelését elősegítő közvetítői weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó
(továbbiakban: Ügyfél, üzleti partner, fogyasztó, felhasználó, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A weboldalon keresztül a Felhasználó által leadott elektronikus rendelésleadással ás a telefonon leadott rendeléssel is, jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Felhasználó és a Partner között.
A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
szabályozza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://www.peter-viktoria.hu,
történő jogviszonyokra terjed ki.

A szerződés nyelve: magyar

A Partner adatai:
Rain International LLC
825 E 1180 S, Suite 310
American Fork, UT. 84003
Telefon: 1-855-724-6606
Email: support@rainintl.com
ÁSZF: https://rainintl.com/termsofuse

Rain International B.V.
Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam,
the Netherlands

A magyarországi ügyfélszolgálat adatai:
1124 Budapest, Csörsz u.41. I .em.
E-mail: ugyfelszolgalat@rainintl.com
Telefon: +361781-9448, +3630730-2744
skype: rain.hungary

2. A WEBOLDAL CÉLJA
A weboldal célja, hogy segítséget nyújtson a Felhasználók számára, hogy könnyen és gyorsan igénybe vegyék a RAIN INTERNATIONAL , mint Partner szolgáltatásait, megrendelhessék termékeit.

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2018. január. 01.napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja
el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében.

4. FELELŐSSÉG
4.1. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. Az eladott termékek kifizetése, kiszállítása, átadása, a pénzügyi teljesítés, az
elállási jog és a szavatossági jogok biztosítása a Szolgáltatótól függetlenül, a
Felhasználó és Partner jogviszonyának megfelelően zajlik le. Szolgáltató csak
közvetítő szerepet tölt be a Partner és a Felhasználó között. Szolgáltató
azonban lehetőséget teremthet a Felhasználók és Partnerek közötti
tranzakciók teljesítésének előmozdítására, segítséget nyújthat a jogok
érvényesítésében, a kötelezettségek teljesítésében.

5. RENDELÉS
5.1. Felhasználó a weboldalon (a Rain International rendelési oldalára mutató
linken, emailen vagy a megrendelőlapon keresztül) vagy telefonon történő
rendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett
Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2. Felhasználó a rendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A rendelés
során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.

5.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
6.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a
törvényben előírt áfát (alanyi áfa-mentesség esetén is a fizetendő, bruttó
árakat jelenítjük meg), továbbá a kezelési költséget, azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra.

6.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk
felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete
miatti különbözőség miatt.

6.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

6.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Partner
nem köteles a terméket hibás áron szállítani.

6.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés
semmis szerződésnek tekintendő.

7. RENDELÉS MENETE
7.1. A weboldalon történő termék megrendelésének visszaigazolásával szerződés
jön létre a Felhasználó és a Partner között.

7.2. Felhasználó a Partner termékét a honlapon keresztül önállóan a Rain
International rendelési oldalára mutató linken tudja közvetlenül megrendelni
vagy rendelését leadhatja a Szolgáltató közvetítői segítségével is (telefonon, emailben, megrendelőlap kitöltésével).
7.3. A rendelés 4 féleképpen történhet:
• Magát beregisztrálja a Felhasználó – teljesen önállóan – a Rain International
rendelési oldalára mutató linken keresztül
• Telefonon
• Emailben
• Megrendelőlap kitöltésével

Amennyiben a Felhasználó nem önállóan rendel és regisztrálja be magát,
hanem a további 3 lehetőségek egyikén keresztül, ez esetben tudomásul veszi,
hogy a Szolgáltató, a Felhasználó által megadott adatok alapján, leadja a
Felhasználó rendelését és beregisztrálja a Rain International oldalán.
Belegyezik, hogy a további rendeléseit a Szolgáltató kezelje a Rain
International által a Felhasználónak biztosított webirodán keresztül. A
Felhasználó amennyiben önállóan, saját maga kívánja a rendeléseit kezelni a
saját webirodájájában, erre minden további feltétel nélkül lehetősége van. Az
ehhez szükséges esetleges adatokat a Felhasználó kérésére a Szolgáltató
maradéktalanul átadja.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a törzsvásárlói áron rendel
terméket, ez esetben a rendelés leadásakor az „Autoshipet” (havi rendszeres
vásárlás) elfogadja. Az „Autoship” módosítását vagy törlését az első rendelést
követően a Felhasználó bármikor kérheti.

7.4. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát (doboz
szám) beállítja.

7.4.1. Fizetési mód – termék átvétele:
Készpénzes fizetés, személyes átvétellel: készpénzes fizetés a termék
személyes átvételekor a Partner Ügyfélszolgálatán.
Készpénzes fizetés kiszállítással, utánvétellel: Magyarországon a Felhasználó
a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt
termék(ek) átvételekor.

Bankkártyás fizetés, személyes átvétellel: fizetés bankkártyával a termék
átvételekor a Partner Ügyfélszolgálatán vagy előre fizetés bankkártyával a
rendelés leadásakor (ez abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó
önállóan regisztrálja magát a Partner oldalára mutató linken keresztül vagy a
Szolgáltató által történt regisztráció után úgy dönt, hogy további rendeléseit ő
maga kezeli a webirodájában)
Bankkártyás fizetés, kiszállítással: abban az esetben lehetséges, ha a
Felhasználó önállóan regisztrálja magát a Partner oldalára mutató linken
keresztül vagy a Szolgáltató által történt regisztráció után úgy dönt, hogy
további rendeléseit ő maga kezeli a webirodájában.
Fizetés utalással, személyes átvétellel: A termék árának előre utalása a
Partner számlájára. A beérkezett összeg lekönyvelése után vehető át a
termék(ek) személyesen a Partner Ügyfélszolgálatán.
Fizetés utalással, kiszállítással: A termék árának előre utalása a Partner
számlájára. A beérkezett összeg lekönyvelése után kerül sor a termék(ek)
kiszállítására.

Magyarországon fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Az ügyfélszolgálat címe: Rain International Európai Iroda, 1124 Budapest,
Csörsz u. 41. Gellért Torony . Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 10-21 óráig, pénteken 10-19 óráig.

7.4.2. Szállítási infok:
A megrendelt termékeket Partner futárral szállíttatja házhoz. A szállítási díj
bruttó 1.550.- Ft.

7.5. A rendelés értékének kifizetését Partnernek kell teljesíteni, továbbá a
szavatossági, jótállási, elállási igényt Felhasználó a Partnerrel szemben tudja
érvényesíteni, Szolgáltató semmilyen szavatossági időt, kötelezettséget,
elállási jogot nem vállal és nem biztosít, továbbá Felhasználó az
elállási/felmondási jogának gyakorlását közvetlenül a Partnerrel szemben
gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával, illetve a
hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából – mely
őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet –
közvetlenül a Partnerhez fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít azonban
arra, hogy a Felhasználó panaszát közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze, aki
haladéktalanul gondoskodik annak Partnerhez való eljuttatásáról.

7.6. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő
ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van
arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

7.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot
kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt
esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a
csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon
történik 8-17 óra közötti időszakban.

7.8. A megrendelőlapon az adatok megadását követően Felhasználó a
”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte
azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is
küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívánságát.

7.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a
bevitt adatokat.

7.10. Felhasználó amennyiben telefonon, e-mailben vagy a megrendelőlapon
keresztül adta le rendelését, ez esetben e-mail-ben a megrendelés elküldését
követően visszaigazolást kap Szolgáltatótól. Amennyiben e visszaigazolás
Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől
függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz
nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor
tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,
amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert
Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

8. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
8.1. Amennyiben a Felhasználó – teljesen önállóan – a Rain International rendelési oldalára mutató linken keresztül regisztrál és adja le a rendelést, ez esetben a rendelés leadását követően a megrendelést kizárólag a Partner dolgozza fel és teljesíti azt.

8.2. Amennyiben a Felhasználó telefonon, e-mailben vagy a megrendelőlap
kitöltésével adja le rendelését, ez esetben a rendelés leadását követően a
Szolgáltató közvetítőként segít a Partner felé a rendelések leadásában. Ezt
követően a rendelések végleges feldolgozását és teljesítését a Partner végzi.

8.3. Amennyiben a Felhasználónak sikerült a regisztrációja, vagy az adott
megrendelése visszaigazolásra került, úgy Partner mellett Szolgáltató is
elektronikus üzenetben tájékoztatja a Felhasználót.

8.4. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
napon kerül feldolgozásra. Partner ügyfélszolgálata minden esetben
elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.

8.5. Általános teljesítési határidő Magyarországon, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül a Partner visszajelzése szerint.

9. A SZOLGÁLTATÓ, MINT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
9.1. A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó.
A jogszabály itt érhető el:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

10.ELÁLLÁS
10.1. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az elállási jogot a Partnerrel
szemben, a Partner ( RAIN INTERNATIONAL) elérhetőségein gyakorolhatják

11.PANASZKEZELÉS RENDJE 
11.1. Weboldalunk célja, hogy a Partner valamennyi megrendelést megfelelő
minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.
Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel
vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail
címen, vagy levél útján is közölheti – akár Szolgáltatónál, akár a Partnernél.

11.2. Partner a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Partner a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Partner 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Partner, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5. Partner a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető
testületi eljárást.

11.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

– (C) 2017 – Péter Viktória